De automotive ondergaat veel veranderingen. Wereldwijde crises en uitdagingen zetten vraagtekens bij de duurzaamheid van toeleveringsketens. Knelpunten bij leveringen en materiaaltekorten zijn het gevolg hiervan. Daarnaast is er ook een trend richting e-mobiliteit.

Veel grote autofabrikanten zijn al in de race voor de toekomst van de moderne mobiliteit. Met het oog op de huidige en nieuwe uitdagingen is het daarom steeds belanngrijker dat autofabrikanten kunnen vertrouwen op softwarematige ondersteuning. MRP en ERP spelen hierin een belangrijke rol.

Planning van resources

De drie letters ‘MRP’ staan voor ‘Material Requirements Planning’. Het wordt vaak toegewezen aan productieplanning en -controle. Dit is een van de belangrijkste modules van moderne ERP-software voor bedrijven in de productiesector. Daaronder vallen ook autofabrikanten. Concreet kunnen deze worden toegewezen aan discrete productie. In tegenstelling tot procesproductie worden hier telbare eenheden en onderdelenlijsten gebruikt.

ERP voor automotive

Wij willen hieronder enkele functionaliteiten van ERP voor de automotive bekijken. Dit is echter slechts een overzicht. Het is geen volledig overzicht. Bij het zoeken naar een geschikt systeem moeten autofabrikanten er ook rekening mee houden dat elk bedrijf uiteindelijk wordt gekenmerkt door individuele processen. Zo kunnen de eisen voor een geschikt systeem ook binnen dezelfde branche van bedrijf tot bedrijf verschillen.

De registratie van uren

Een urenregistratiesysteemspeelt een belangrijke rol bij bedrijven, ongeacht van de sector. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer werknemers hun factureerbare werkuren voor de week of maand in een systeem invoeren. In het digitaliserende tijdperk is dit volledig geautomatiseerd aan de softwarekant. Medewerkers stempelen zichzelf aan het begin van de dienst op hun kaart. Met het einde van de dienst wordt dit proces herhaald. De werktijd wordt automatisch overgeboekt naar de arbeidstijdenrekening van de betreffende werknemer.

CRM en xRM

Echter moeten daarnaast moeten ERP-systemen voor de automotive worden gekoppeld aan een CRM-softwareoplossing. Een CRM-systeem is een softwareoplossing waarmee alle klantrelatieprocessen centraal kunnen worden beheerd.

Huidige CRM-systemen ondersteunen niet alleen relaties met consumenten, maar ook met andere partijen, zoals leveranciers. Dat wordt ook wel Extended Relationship Management (xRM) genoemd.

Omdat autofrabrikanten meestal deel uitmaken van een lange toeleveringsketen die zich op mondiaal niveau uitstrekt, is correspondentie met andere schakels in de toeleveringsketen van groot belang. Dit is de enige wijze om potentiële problemen met supply chain management, zoals het zweepeffect, specifiek te voorkomen. CRM-systemen maken real-time correspondentie mogelijk. Electronic Data Interchange (EDI) speelt hier ook een belangrijke rol.

Naast deze functies kunnen autofabrikanten ook profiteren van vele andere ERP-functies.

Logres

Geïnteresseerd in ERP? Dan is Logres een goede partner. Logres heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het implemteren van ERP-software in diverse branches. Met hun systeem ‘Sap Business One’ zijn er verschillende afdelingen vertegenwoordigd: Financiën, verkoop, verkoop en productie.

Het systeem is ook een maatwerk oplossing, waardoor het systeem kan worden aangepast op uw specifieke situatie.